Länkar


 

Nyheter, inspiration och uppdrag

2018, januari 31 - 17:45
| Nyhet
Nu är det dags för Lingdagen på Alnarp
Ja
2017, november 28 - 13:15
| Nyhet
För andra året har vi skickat information om utemiljöbranschen till SYV:arna
Ja
2017, november 23 - 07:30
| Nyhet
Trädgårdsanläggarna har tillsammans med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tagit fram underhållsnyckeltal för bostadsgårdar. De är i första hand till för att underlätta för förvaltare att få en uppfattning vad olika underhållsåtgärder kräver för planering och vad som ingår i en åtgärd.
Ja
2017, oktober 17 - 13:30
| Nyhet
SLU startar en utredning om en eventuell start av Landskapsingenjörsutbildning på Ultuna
Ja
2017, oktober 16 - 14:00
| Nyhet
Det blev en bra mässa där trädgårdsanläggarna tillsammans med Hvilan utbildning genomförde ett nytt moment i utställningen, där eleverna fick i uppdrag att bygga en anläggning under de tre mässdagarna.
Ja
2017, april 28 - 17:15
| Nyhet
Trädgårdsanläggarnas ordförande Kenneth Lundin har nu träffat Arbetsförmedlingens representanter i Stockholm och Hvilan Utbildnings Jimmy Sjöstedt för att få igenom en utbildning som skall passa vår bransch som har ett stort rekryteringsbehov. Att få in fler i vår bransch är ett av Trädgårdsanläggarnas prioriterade mål och detta projekt är ett stort steg framåt.
Ja
2017, februari 23 - 13:15
| Nyhet
Nu är det snart dags för vår nordiska kongress, du har väl inte glömt och anmäla dig,
Ja