Kontakt

Orgnr:
556562-9978
Huvudkontor:
Åkersberga
Besök:
Svartgarnavägen 34, 184 94 Åkersberga
Kontakt:
Martin Thimerdal
Direkt:
0708 300 320
Tel:
E-post:
Webb:
Arbek AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Skötsel kyrkogårdar,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Gräsmattor,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,Arkitektur -

Lekplatsbesiktningar,
Markbesiktningar,
Skötselplaner,
Trädgårdsritningar,
Trädvårdsplaner,

Begär offert