Kontakt

Orgnr:
556377-6219
Huvudkontor:
Solna
Besök:
Vintervägen 33,169 54 Solna
Kontakt:
Mattheos Kouvatsis
Direkt:
070-585 85 01
Tel:
08-730 35 50
Webb:
Delta Trädgårdsanläggningar

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Skötsel kyrkogårdar,
Snöröjning & halkbekämpning,Anläggning -

Dräneringsarbeten,
Gräsmattor,
Husgrunder,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,
Trädgårdsdammar,
Yttre VA arbeten,Arkitektur -

Skötselplaner,

Begär offert