Kontakt

Orgnr:
556852-5975
Huvudkontor:
Trelleborg
Besök:
Vannhögsgatan 9,231 66 Trelleborg
Kontakt:
Pontus Joäng
Direkt:
0709 243 667
Tel:
0709 423 667
E-post:
Webb:
Joäng Mark & Trädgård AB

Våra verksamhetsområden



Skötsel -

Arboristuppdrag,
Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Skötsel kyrkogårdar,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,



Övrigt -

Fastighetsskötsel,
Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler,



Anläggning -

Gräsmattor,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,
Trädgårdsdammar,
Yttre VA arbeten,



Arkitektur -

Lekplatsbesiktningar,
Markbesiktningar,
Skötselplaner,
Trädgårdsritningar,
Trädvårdsplaner,

Begär offert