Kontakt

Orgnr:
556098-6530
Huvudkontor:
Katrineholm
Besök:
Ljungvägen 15, 641 39 Katrineholm
Kontakt:
Anders Georgsson
Direkt:
070 543 3181
Tel:
0150-54900
Katrineholms Trädgårdstekniskabyrå AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Arboristuppdrag,
Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,
Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler,Anläggning -

Gräsmattor,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,

Begär offert