2017, november 30
Kurs i de juridiska dokumenten till Skötselentreprenader

Kursen vänder sig till de som upphandlar eller räknar på skötel av utemiljö

Kursinbjudan