2017, oktober 17 - 13:30

Trädgårdsanläggarna har varit delaktiga i lobbandet för att starta en utredning om det är möjligt att starta en Landskapsingenjörutbildning på Ultuna. Trädgårdsanläggarna och vår samarbetsorganisation Naturbrukets yrkesnämd har anmält sitt intesse av att delta i den nu beslutade utredningen.

Det vore mycket väkommet om det blir en utbildning i Ultuna då det är brist på Landskapsingenjörer i Mälardalen och norr ut.