Kontakt

Orgnr:
556623-7037
Huvudkontor:
Huddinge
Besök:
Mellanvägen 42,141 31 Huddinge
Kontakt:
Stefan Gustafsson
Direkt:
070-312 76 20
Tel:
08-711 50 05
Parkservice Stockholm AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Gräsmattor,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,Arkitektur -

Skötselplaner,

Begär offert