Kontakt

Orgnr:
556583-8017
Huvudkontor:
Saltsjö-Boo
Besök:
Stenhuggarvägen 4D 132 38 Saltsjö-Boo
Postadress:
Box 83,134 22 Gustavsberg
Kontakt:
Mats Westling
Direkt:
0733-58 55 93
Tel:
08-574 204 05
PB Mark & Miljö AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Gräsmattor,
Montering park och lekutrustning,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,

Begär offert