Kontakt

Orgnr:
556565-4570
Huvudkontor:
Bro
Besök:
Domkraftsvägen 2, 197 40 Bro
Kontakt:
Mikael Olsson
Direkt:
070 481 50 04
Tel:
Webb:
StorStockholms Farmartjänst AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Anläggning -

Dräneringsarbeten,
Gräsmattor,
Husgrunder,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,
Yttre VA arbeten,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Arkitektur -

Skötselplaner,

Begär offert