Taklekplats CSK
Beskrivning av projektet

Vår uppgift var att i samarbete med personalen ta fram ett förslag som var genomförbart både säkerhetsmässigt, ekonomiskt. Det var tre funktioner som skulle finnas, lek och utevistelse för barnen, utevistelse för sängliggande barn och vila och utevistelse för föräldrarna. Genom ett mycket bra samarbete lyckades vi få till en lekplats på den takyta som fanns utanför barnens fönster.

Uppdrag bestod av följande delar

•Utredning om det är möjligt att bygga på taket
•Bygglov
•Räddningstjänsten
•Personalen
•Säkerhetsfrågor
•Ekonomi
 
- Projektet utfördes av Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB

Arbete som utfördes i projektet


Anläggning -

Ombyggnad utemiljö,

Hitta en Trädgårdsanläggare som kan utföra ett liknande arbete nära dig!

Hitta utbildningen som gör att du kan vara med i ett liknande projekt!

Läs mer