Kontakt

Orgnr:
600126-5997
Huvudkontor:
Västerås
Besök:
Box 1009,721 26 Västerås
Kontakt:
Anders Bloom
Direkt:
070-571 23 06
Tel:
070-571 23 06
TASAB co

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Gräsmattor,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Plattläggning,
Trädgårdsdammar,Arkitektur -

Skötselplaner,
Trädvårdsplaner,

Begär offert