Kontakt

Orgnr:
556396-3312
Huvudkontor:
Uppsala
Besök:
Libro Ringväg 36,752 28Uppsala
Kontakt:
Malin Persson
Direkt:
0703-422240
Tel:
018-13 99 50
Trädgårdsanläggare Hallblom AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Arboristuppdrag,
Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Sandupptagning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Skötsel kyrkogårdar,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Anläggning -

Dräneringsarbeten,
Gräsmattor,
Husgrunder,
Montering park och lekutrustning,
Naturstensarbeten,
Ombyggnad utemiljö,
Planteringsarbeten,
Plattläggning,
Schakt och fyllningsarbeten,
Trädgårdsdammar,
Yttre VA arbeten,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Arkitektur -

Lekplatsbesiktningar,
Skötselplaner,
Trädgårdsritningar,
Trädvårdsplaner,

Begär offert