Kontakt

Orgnr:
556786-8558
Huvudkontor:
Billdal
Besök:
Lesikavägen 67,427 40 Billdal
Kontakt:
Magnus Fischer
Direkt:
0733 969 601
Tel:
0733 969 601
Webb:
Trädgårdsmiljö i Billdal AB

Våra verksamhetsområdenSkötsel -

Buskbeskärning,
Gräsklippning,
Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Snöröjning & halkbekämpning,
Trädbeskärning/Trädfällning,Övrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Gräsmattor,
Planteringsarbeten,

Begär offert