Inspireras av andra!

Innan du anlitar en av våra trädgårdsanläggare kan du ta del av några olika inspirationscase 
som inom kort kommer att presenteras nedan. De är dels utförda av våra medlemmar men 
du kan även hitta uppdrag från andra länder som vi tycker är värda att lyfta fram.

Vår uppgift var att i samarbete med personalen ta fram ett förslag som var genomförbart både säkerhetsmässigt, ekonomiskt. Det var tre funktioner som skulle finnas, lek och utevistelse för barnen,...