Regler och medlemsformer

Det finns tre medlemsformer i Trädgårdsanläggarna – medlemsföretag, företagsmedlemmar och stödjande medlemmar.

Medlemsföretag har rättighet att utnyttja de förmånliga branschavtalen, inklusive Trädgårdsanläggarnas branschförsäkring. Samtliga medlemsformer omfattas av Trädgårdsanläggarnas eventuella rabatter på olika utbildningar.

Medlemsföretagen får även tillgång till Trädgårdsanläggarnas branschanpassning av Kvalitets och Miljöledningssystemet FR2000 som finns tillgängligt på webbplatsen. Dessutom tidningen Utemiljö som ingår i alla medlemsformer.

Tidsfaktorlistan finns kostnadsfritt tryckt exemplar som distribueras ut.

Medlemsföretagen är automatiskt med i Företagarna och har där tillgång till bland annat juridisk hjälp, personförsäkringar med mera.

Medlemsföretag

Fast avgift

Förutom årsavgiften till förbundet betalar medlemsföretag en fast avgift som för närvarande är 7000 kronor exkl. moms. Den fasta avgiften och serviceavgiften faktureras. På Trädgårdsanläggarnas årliga förbundsmöte beslutas hur avgiften ska justeras. 

Rörlig avgift

Företag med en omsättning på 1 miljon och uppåt debiteras en rörlig avgift. Den rörliga avgiften motsvarar 1,5 promille av företagets årsomsättning, och har ett takbelopp på 15 000 kronor/år. I september skickar Trädgårdsanläggarna ut en omsättningsuppgift som ligger till grund för faktureringen, som sker i oktober. Företag som bedriver annan verksamhet än trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel kan räkna ifrån denna del av den totala omsättningen och meddela detta till Trädgårdsanläggarna på samma blankett.   

Provmedlemskap för nystartade företag

Nystartade företag kan bli provmedlemmar under högst 2 år, medlemskapet övergår till Medlemsföretag efter att bokslut lämnats in och godkänts av styrelsen.

Villkor och avgifter är samma som för Medlemsföretag

Nya medlemmar

Nya medlemmar betalar 50% av den fasta och ingen rörliga avgiften första året. Därefter debiteras full avgift.

Företagsmedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö och tillgång till medlemssidorna.

Stödjandemedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö

Studentmedlemskap

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö

Årsavgift 

Alla medlemsformer betalar en årlig avgift på 200 kronor till förbundet.

Företagsmedlemmar

Betalar 1000 kronor

Stödjande medlemmar

Personer betalar 500 kronor
Skolor betalar 1000 kronor

Studentmedlemskap

Är kostnadsfritt under studietiden

Erbjudande 

Blir du medlem nu så betalar
du endast 3700kr för ett medlemskap. 
(ord. pris från 7 200 kronor, enbart
medlemskapet i Företagarna har ett
värde av ca 3 000 kronor).

Ansök redan idag!