Vilka delar finns inom trädgårdsanläggning?

Inom trädgårdsanläggning finns det olika områden, som innefattar en rad olika arbetsmoment. Anläggning, skötsel och trädgårdsarkitektur är tre olika områden som en trädgårdsanläggare kan arbeta inom.

Det är ett yrke som erbjuder stor variation. Som utbildad trädgårdsanläggare kan du ena veckan lägga natursten i en trädgård, veckan efter skissa upp en trädgård och tredje veckan anlägga en pool. Nedan finns en sammanställning över yrken:

ANLÄGGNING

 • Schakt och fyllningsarbeten
 • Husgrunder
 • Dräneringsarbeten
 • Yttre VA arbeten
 • Plattläggning
 • Naturstensarbeten
 • Montering park och lekutrustning
 • Gräsmattor
 • Planteringsarbeten
 • Ombyggnad utemiljö
 • Trädgårdsdammar
 • Pooler

ÖVRIGT

 • Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler
 • Fastighetsskötsel
 

SKÖTSEL

 • Trädbeskärning, Trädfällning
 • Arboristuppdrag
 • Buskbeskärning
 • Gräsklippning
 • Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer
 • Skötsel kyrkogårdar
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Sandupptagning

TRÄDGÅRDSARKITEKTUR

 • Trädgårdsritningar
 • Lekplatsbesiktningar
 • Markbesiktningar
 • Skötselplaner
 • Trädvårdsplaner