Inget arbete är för litet eller för stort för oss!

Listan kan göras lång på vilka områden och arbetsmoment vi kan hjälpa dig med. Vi gör allt från träd och busk beskärning, schakt och fyllningsarbeten, montering av park och lekutrustning, arkitektur och trädgårdsritningar.

ANLÄGGNING

 • Schakt och fyllningsarbeten
 • Husgrunder
 • Dräneringsarbeten
 • Yttre VA arbeten
 • Plattläggning
 • Naturstensarbeten
 • Montering park och lekutrustning
 • Gräsmattor
 • Planteringsarbeten
 • Ombyggnad utemiljö
 • Trädgårdsdammar
 • Pooler

ÖVRIGT

 • Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler
 • Fastighetsskötsel
 

SKÖTSEL

 • Trädbeskärning, Trädfällning
 • Arboristuppdrag
 • Buskbeskärning
 • Gräsklippning
 • Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer
 • Skötsel kyrkogårdar
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Sandupptagning

ARKITEKTUR

 • Trädgårdsritningar
 • Lekplatsbesiktningar
 • Markbesiktningar
 • Skötselplaner
 • Trädvårdsplaner